ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Özel sektöre hava taşımacılığı ve havaalanı işletmeciliği yapabilme hakkı 1983 yılında yayınlanan 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ile verilmiştir. Bunun sonucu olarak Türk Sivil Havacılığında büyük bir gelişme başlamış ve nitelikli personel ihtiyacı da hızla artmıştır. Bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik ilk adım çok geçmeden atılmış ve 1986 yılında Türk Hükümeti ve Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu'nun (ICAO) sağladığı kaynaklarla Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu kurulmuştur. 1989 yılında Fransız Hükümeti ile yapılan anlaşma ile IAS, SUP AERO, ENAC, ENSICA ve EMA gibi Fransız havacılık kuruluşları ile işbirliği yapılarak okulun olanakları geliştirilmiştir.

Havacılıkta eğitim standartlarının yükselmesi ve sektörde meydana gelen hukuksal ve teknolojik değişmeler nedeniyle 1992 yılında Yüksek Öğretim Kanunu'nda yapılan bir değişiklik ile okulun adı Sivil Havacılık Yüksekokulu olarak değiştirilerek eğitim süresi bir yıl İngilizce hazırlık olmak üzere, 5 yıla çıkartılmıştır. 18.03.2002 tarihli Y.Ö.K. Yürütme Kurulu toplantısında Sivil Havacılık Yüksekokulu'nun Uçak Gövde Bakım ile Uçak Motor Bakım bölümlerinin kapatılması, Uçak Gövde Motor Bakım bölümünün açılması ve 2002-2003 öğretim yılından itibaren öğrenci alınmasına karar verilmiştir. 2012 yılında Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi olmuştur.

Kuruluşundan bu yana Anadolu Üniversitesi bünyesinde eğitim öğretim faaliyetlerini yürüten fakültemiz, 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7141 sayılı Kanunla Eskişehir Teknik Üniversitesi’ne bağlanmıştır.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak Gövde ve Motor Bakımı, Havacılık Yönetimi ve Pilotaj Bölümlerine Öğrenci Yerleştirme Sınavı ile, Hava Trafik Kontrolü Bölümüne ise Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınmaktadır.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, yapmış olduğu özel eğitim programları ile de Emniyet Genel Müdürlüğü, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Türk Hava Yolları A.O. ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün ihtiyacı olan hava trafik kontrolörü, pilot ve havaaracı bakım teknisyenlerini yetiştirmektedir. Okul sahip olduğu bakım tesisiyle 5700kg altı havaaraçlarının büyük bakımlarını yapabilme yeteneğine de sahiptir. Kendi uçaklarının yanında özel şahıslara ait uçakların da bakımları bu merkezde yapılmaktadır.
Havacılık ve Uzay Bilimleri kampüs alanı içinde havaalanı da bulunmaktadır.

Duyurular - Eğitim Öğretim (Lisans)