ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Kalite Bölümü 1994 yılında Uçak Havaaracı Bakım Bölümü'nde bakım sisteminin kalite kontrol ve denetlemesi için kurulmuştur. 2000 yılında JAR-145 Havaaracı Bakım Kuruluşları standardına göre Bakım Bölümü'nden ayrılıp doğrudan üst yönetime bağlanmıştır. 2003 yılında JAR-145 kalite sistemine ilave olarak JAR-FTO Uçuş Eğitim Organizasyonları ve JAR-OPS Ticari Hava Taşımacılığı/Hava Taksi kalite sistemlerinin oluşturulması görevi verilmiştir. 2005 yılında JAR-147 Havaaracı Bakım Personeli Eğitim Organizasyonları kalite sisteminin oluşturulması görevi verilmiştir. 2006 yılında ICAO Annex 14 ve SHY-14A Havaalanı kalite sisteminin oluşturulması görevi verilmiştir.

Kalite Bölümü'nün beş kalite sistemi içinde ana görev ve sorumlulukları şunlardır:
Yürütülen tüm faaliyetleri üst yönetim adına yapmak.
Sistemli, planlı ve tarafsız denetimler yapmak.
Denetleme sonuçlarını üst yönetime rapor olarak sunmak.
Denetlemelerde hata, eksiklik veya ihlal tespit edilmişse üst yönetim aracılığı ile gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesini talep etmek.
Düzeltici ve önleyici faaliyetler için zaman periyotları belirlemek ve izlemek.
Üst yönetimle yılda en az iki defa değerlendirme toplantıları yapmak.

Kalite Yönetim Bölümü aşağıdaki birimleri JAR kuralları çerçevesinde denetler:
JAR-145 Bakım Merkezi
JAR-FCL Uçuş Ekibi
JAR-OPS
A.Uçuş Operasyon
B.Yer Operasyon
C.Bakım Faaliyetleri
JAR-147 Eğitim Merkezi
Havaalanı Kalite Sistemi