ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Aerodinamik laboratuvarı; aerodinamik, akışkanlar mekaniği ve uçuş mekaniğine dair temel prensiplerin ve havacılık ve ilgili uygulamalarda kullanılan temel ölçüm tekniklerinin uygulamalı olarak gösterilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Aerodinamik Laboratuvarı Temel Aerodinamik ve Uçuş Prensipleri-1 derslerinin uygulamalarında kullanılmaktadır. Aerodinamik laboratuvarında iki adet düşük hızlı sübsonik kapalı devre rüzgar tüneli kullanılmaktadır. Bu tünellerin maksimum izafi hava hızları test odası boş durumdayken sırasıyla 50 m/s ve 43 m/s dir. Bu rüzgar tünellerine bağlı rüzgar tünelinin fan kontrol paneli, dijital mikro manometre ve dijital voltmetreler vardır. Ayrıca harici dijital mikro manometreler, çok tüplü manometreler, pitot ve pitot-statik tüpler, civalı barometre ve termometreler mevcuttur.

Deney modelleri olarak da, NACA 23012 kanat profili, düz plaka modeli, dairesel silindir modeli, uçak modeli ile yük-denge ölçüm ekipmanı ve pervane modeli ile ölçüm ekipmanları vardır.

YAPILAN DENEYLER:
Rüzgar Tünelinde Temel Basınç ve Hız Ölçümü
Kanat Profili Hava Akışının Etüdü
Uçak Modeli Üzerindeki Aerodinamik Kuvvetlerin Yük-Denge Yöntemiyle Tayini
Pervane Karakteristiklerinin Etüdü
Rüzgar Tünelinin Karakteristikleri
Dairesel Silindir Üzerindeki Hava Akışının Etüdü
Düz Plaka Üzerindeki Sınır Tabaka Ölçümü
Kanat Profili Üzerindeki Sürüklemenin İz Taraması Yöntemiyle Tayini