ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

"Avionics" uçak elektroniği anlamına gelmektedir. Havacılıkta avionik denince uçuşun emniyetli bir şekilde yapılabilmesi için gerekli bilgileri sağlayan, onları diğer aletlere ileten ve elde edilen bu bilgileri pilota gösterge paneli üzerinde sunan sistemler akla gelmektedir. Uçuşun emniyetli bir şekilde yapılabilmesi için uçak üzerinde yüzlerce parametre ve fiziksel büyüklük ölçülmektedir. Bu ölçüm sonuçları gerekli yerlere ulaştırılmak üzere bazı standart veri iletim normlarına dönüştürülerek kokpitteki göstergelere ve bilgisayarlara gönderilir. Avionik laboratuvarı bu sürecin benzetimini yapmak üzere kurulmuştur. Amaç öğrencilerin bu süreci adım-adım laboratuvar ortamında incelemeleridir. Öncelikle fiziksel büyüklüklerin elektriksel bilgilere çevrilmesi, ölçümü yapan sensör karakteristiklerinin belirlenmesi, bilgilerin uygun standart veri yöntemleri kullanarak bilgisayar ortamına aktarılması ve verilerin özel yazılımlar kullanılarak değerlendirilmesi sürecin ilk adımını oluşturmaktadır. İkinci adım, kokpitte kullanılan göstergelerin ve onlara gerekli bilgileri sağlayan aletlerin kullanılması ve test edilmesidir. Avionik laboratuvarında sanki gerçek uçuş yapılıyormuş gibi, söz konusu aletlere gerekli bilgileri üreten ve yollayan test cihazları bulunmaktadır.

Verilen derslerin paralelinde öğrencilerin aşağıdaki konuları öğrenmeleri amaçlanmaktadır;
Fiziksel büyüklüklerin ölçülmesi
Ölçümleri bilgisayar kontrollü olarak yapılması
Bu kontrolü yapabilmek için programlama dillerinin kullanılması (Turbo Pascal, Quick Basic, C++ ve ölçümleri yönetmeye yönelik LabWindows ve LabView gibi çeşitli paket programlar)
Ölçümü yapan sensörlerin meteorolojik karakteristiklerinin belirlenmesi
Aynı ölçümlerin, uçaklarda kullanılan sensörler ve bordo panelinde bulunan göstergelerle yapılması
Modern uçaklardaki veri iletim yöntemlerinin kullanılması
Gerçek uçuş şartlarında verilerin üretilmesi
Bu verileri kullanan göstergelerin test edilmesi

Laboratuvarda son adım ise, modern yolcu uçaklarında kullanılan veri iletim yöntemleriyle göstergelerin test edilmesidir.