ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bu laboratuvar Elektrik Makineleri ve Devre Analizi derslerinde uygulamalı eğitim yapılabilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Laboratuvarda bu kapsamda yer alan çeşitli tipte 1 fazlı ve 3 fazlı motor, jeneratör ve transformatörler ile deneylerde kullanılan ekipmanlar bulunmaktadır. Bunların pedagojik açıdan modüler bir yapıda olması sayesinde, değişik elektrik devrelerinin kurulabilmesi mümkün olmaktadır.

Bununla birlikte, eğitim amacıyla tasarlanan bu jeneratör, motor ve elektrik devreleri şeffaf ve tamamen alt sistemlerine ayrılabilecek biçimde geliştirilmiştir. Böylece, sözü geçen sistemlerin çalışma prensipleri kolayca anlaşılabilmekte ve laboratuvarda sözü edilen derslere yönelik her türlü uygulamalı eğitim verilebilmektedir.