ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Son yıllarda elektronik ve haberleşme alanlarındaki gelişmeye paralel olarak, yüksek frekans uygulamalarında da büyük aşamalar kaydedilmesi; havacılık alanında da büyük ilerlemeleri beraberinde getirmiştir.

Radar, haberleşme, endüstri, astronomi, atom fiziği, gibi birçok alanda mikrodalga enerjisinden yararlanmaktadır. Bu nedenle mikrodalga eğitimide başlı başına bir konu haline gelmiş bulunmaktadır. Laboratuvarımızın amacı, yüksek matematik bilgisi gerektiren böyle bir konuda, öğrencilerimize, pratik anlamda ve kısa hesaplamalarla sonuca gitmelerini sağlayacak temel bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

Dünyadaki son teknolojik gelişmeleri yansıtan modern cihaz ve ölçüm aletleri ile donatılmış olan laboratuvarımızda, koaksiyel hatlar ve dikdörtgen dalgaklavuzlarından oluşan çeşitli iletim hatları üzerinde bir taraftan frekans, dalgaboyu, empedans, yansıma ve duran dalga oranları ile ortam özelliklerinin bulunmasını içeren ölçümler yapılırken; bir taraftan da bu ölçümlerin yapıldığı cihazların kullanımına ilişkin bilgiler verilmektedir.

Havacılıkta, uçağa gerekli olan bilgilerin sağlanması, iletimi ve işlenmesi sırasında birçok aşamada kullanılan (DME, radar, vb.) yüksek frekansa ilişkin bilgiler derslerde verilirken; teorik bilgilere paralel olarak, laboratuvarımızda da uygulamaları yapılmaktadır.