ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Temel Elektrik Elektronik Laboratuvarı okulumuzdaki teknik bölümlerin temel elektrik ve elektronikle ilgili derslerinin (Temel Elektrik Sistemleri, Elektronik Devreler, Devre Analizi, Ölçme Tekniği, Lojik, Mikro İşlemciler gibi) uygulamalı eğitimlerine yönelik olarak oluşturulmuştur.

Laboratuvarda elektrik ve elektronikle ilk kez tanışmış olan öğrencilerin bilgi seviyesi düşünülerek pedagojik açıdan kolay kullanıma ve görselliğe dikkat edilerek dizayn edilmiş modüler deney setleri bulunmaktadır. Her deney seti için en temel konulardan en karmaşık konulara doğru ayrı ayrı hazırlanmış deney kitapçıkları ise, bu laboratuvardaki uygulamalı eğitimi tamamlayıcı niteliktedir.

Temel Elektrik Elektronik Laboratuvarı sözü edilen deney setlerinin kullanılabilmesi ve derslerin uygulamalı eğitimlerinin yaptırılabilmesi amacıyla yeter sayıda çeşitli alet ve ekipmanlarla (Çeşitli büyüklükte ve nitelikte güç kaynakları, osilaskoplar, frekansmetreler, multimetreler vb..) donatılmıştır. Böylece sözü edilen derslere yönelik her türlü konu hakkında gerekli deney ve uygulamalı eğitimin yapılabilmesi mümkün olmaktadır.