ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Emniyet, kişilerin veya mülkün zarar görme olasılığının, sürekli bir tehlike tanımlama ve emniyet riski yönetimi süreci aracılığıyla kabul edilebilir bir seviyeye indirildiği, bu seviyede veya daha altında tutulduğu durum olarak tanımlana bilir.

Havacılıkta emniyet birincil derecede öneme sahiptir. Ancak havacılık sektörü gibi içinde “insan” bulunan sistemlerin emniyet risklerinden tamamen arındırılması mümkün değildir. Bu nedenle sistem içerisindeki risklerin kontrol edilmesi ve yönetilmesi suretiyle risk seviyesinin makul düzeyde tutulması gerekmektedir. Kabul edilebilir düzeydeki risklerin bulunduğu bir sistem “emniyetli” olarak değerlendirilmektedir.

Emniyet yönetim sistemi “SMS” en basit şekliyle, havacılık kuruluşlarının faaliyet çevrelerinde bulunan tehlikeleri ve sonuçlarının getirdiği emniyet risklerini kontrol edebilmek için kullandığı bir araçtır. Bu anlamda SMS, faaliyet çevresindeki tehlikelerin tanımlanmasında ve emniyet riski yönetiminde kullanılmaktadır. Her bir havacılık kuruluşunun, SMS’i kendi örgüt yapısına bağlı olarak şekillendirmesi gerekmektedir.

En kısa ifadeyle SMS, havacılık faaliyetlerinin emniyet seviyelerinin kabul edilebilir düzeyde tutulması amacıyla emniyet aksaklıklarının ortaya çıkartılması için oluşturulmuş bir SİSTEM’dir.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve ulusal sivil havacılık otoritemiz Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından uygulanması zorunlu tutulan Emniyet Yönetim Sistemi kapsamında temel amaç, yürütülen havacılık faaliyetlerindeki mevcut risklerin kabul edilebilir seviyede tutulmasını sağlamaktır. Bu amaçla, faaliyetlerimiz esnasında ortaya çıkan emniyet tehlikelerinin tanımlanması ve risklerin hesaplanmasıyla, gerekli iyileştirme çalışmalarının uygulanarak bu risklerin kabul edilebilir seviyelere indirilmesi, emniyet performansının sürekli izlenmesi ve iyileştirilmesi sağlanır.

Tehlike (Hazard) Bildirim Formu