ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Hava trafik kontrol; hava trafiğinin emniyetli, verimli, hızlı ve düzenli şekilde yönetilmesi amacıyla verilen hizmettir. Hava trafik kontrol hizmeti; meydan kontrol, yaklaşma kontrol ve saha kontrol birimlerinde görev yapan hava trafik kontrolörleri tarafından verilir. Hava trafik kontrolörleri, kalkıştan inişe kadar uçuşun her safhasında emniyetli hava trafik operasyonlarının sürdürülebilirliğini sağlar.

Hava Trafik Kontrol Bölümü, Anadolu Üniversitesi bünyesinde 1986 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana aynı üniversite bünyesinde eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmüştür. Bölüm, 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7141 sayılı Kanunla Eskişehir Teknik Üniversitesi’ne bağlanmıştır.  

Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Türkiye’de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak lisans düzeyinde Hava Trafik Kontrolörü eğitimi veren tek yükseköğretim kurumudur. 4 yıl süren eğitim öğretim sürecinde, teorik dersler ile birlikte hava trafik kontrol simülatörlerinde uygulamalı dersler gerçekleştirilmektedir. Bölüm bünyesinde günümüz teknolojisine sahip radar kontrol simülatörü ve 360 derece görüntü imkânı sağlayan meydan kontrol simülatörü mevcuttur.

Havacılıkta kullanılan uluslararası dilin İngilizce olması nedeniyle, isteyen öğrenciler bölüme başlamadan önce Üniversitemiz bünyesinde bir yıl süreyle isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfına devam edebilirler.

Öğrencilerin öğrenimleri süresince kazandıkları bilgi ve becerilerini geliştirmeleri amacıyla lisans eğitimleri boyunca sanal pilot ve ünite stajı olmak üzere iki tane staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Sanal pilot stajının amacı, uygulamalı derslerin yapıldığı hava trafik kontrol simülatörü ortamını ve sistemini tanımak, kullanılan frezyolojiyi öğrenmektir. Sanal pilot stajı öğrencinin II. Yarıyılını tamamlamasını takiben III.Yarıyıl derslerinin başlamasından önce yapılır. Ünite stajının amacı ise; hava trafik simülasyon ortamında öğrenilenleri pekiştirmek, hava trafiği gerçek trafik ortamında görerek bilgi ve tecrübe edinmektir. Ünite stajı, ülkemizin büyük ölçekli havaalanlarının hava trafik kontrol ünitelerinde yapılmaktadır. Bu staj, öğrencinin VI. Yarıyılını tamamlaması ve simülatör derslerinden en az iki tanesini almasından sonra gerçekleşir.

Bölümden mezun olabilmek için öğrencilerin, 4 yıl sonunda zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan enaz 240 ECTS krediyi ve zorunlu stajlarını tamamlamış olmaları gerekir. Bölüm mezunlarının lisanslandırması “SHY 65-01 Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği”ne göre yapılır.