ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Hava ulaştırma sektörünün son yıllarda göstermiş olduğu hızlı gelişmeler sonucunda, sektörün gereksinim duyduğu personelde aranan nitelikler de değişmiştir. Havayolu işletmelerinin gerek iç hatlarda gerekse dış hatlarda pazarının genişlemesi, havaalanlarında YİD Modeliyle terminal yapım ve işletmeciliğinde özel sektörün gittikçe artan bir paya sahip olması, hava trafiğine ve taşınan yolcu sayısına paralel olarak yer hizmetlerine olan talebin artması bu gelişmelerden bazılarıdır.

Ayrıca getirilen uluslararası standartlarla çalışanlarda aranan niteliklerin artması "eğitimli işletme personeli" gereksinimini hızla artırmaktadır. Bu gelişmelere paralel olarak Havacılık Yönetimi Bölümü, sektörün talebini karşılayacak ve yenilik getirecek niteliklere sahip insan kaynağını yetiştirmeyi amaçlar. Havacılık Yönetimi eğitimi, toplam 4 yıl sürelidir, isteğe bağlı bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi de mevcuttur. Eğitim programında; birinci sınıfta temel kavramlara dayalı genel işletmecilik dersleri, ikinci sınıfta uygulamalı havacılık dersleri, üçüncü ve dördüncü sınıflarda ise işletme ve havacılık uzmanlık dersleri yer almaktadır.

Öğrencilerin, eğitim süresinde okul ile işbirliği içerisinde olan havacılık işletmelerinde en az 40 iş günü staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Bölümden mezun olanlar; havayolu, havaalanı, yer hizmetleri vb. işletmelerin yönetim, ticaret, pazarlama, muhasebe, finansman, kalite, dispeç, operasyon vb. bölümlerinde çalışmaktadırlar.