ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Fakültemizin Kuruluşu ve Tarihi

19.02.1986 tarihinde 204 sayılı Yükseköğretim Kurulu Kararı ile kurulan Eskişehir Meslek Yüksekokulu'nun adı değişerek, 15.03.1989'da 478 sayılı Yükseköğretim Kurulu Kararı ile Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu oldu. 11.07.1992'de 3837 sayılı Kanun ile Sivil Havacılık Yüksekokuluna dönüştürülmüştür. 23.06.2012 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Sivil Havacılık Yüksekokulu kapatılarak Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi kurulmuştur.

Kuruluşundan bu yana Anadolu Üniversitesi bünyesinde eğitim öğretim faaliyetlerini yürüten fakültemiz, 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7141 sayılı Kanunla Eskişehir Teknik Üniversitesi’ne bağlanmıştır.

Misyon

Havacılık eğitiminde insana ve çevreye duyarlı, sivil havacılık faaliyetlerinin sürdürülebilir gelişimini sağlayacak altyapıyı oluşturmak üzere ulusal ve uluslararası işbirliği içerisinde güvenilir, etkin, Öğretim elemanı ve öğrenci etkileşimini sağlayan; araştırmacı, katılımcı ve paylaşımcı bir Fakülte olarak; Öz değerlerine saygılı,
Akılcı,
Sorgulayan,
Düşünen,
Üreten,
İnsana ve ülkeye duyarlı,
Çevreye duyarlı,
Sosyal, aydın ve girişimci bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Evrensel düzeyde eğitim, öğretim ve araştırmalarla; bilgi üretmek, bilgiyi paylaşmak ve kullanmak suretiyle; Havacılık sektöründe çalışan insanların yaşam refahını ve yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalara katkıda bulunmak, ülkemizde Havacılık Eğitimi veren okullar arasında lider ve öncü olmaktır.

Temel Değerler

Evrensellik
İnsan Odaklılık
Yaratıcılık
Girişimcilik
Güvenilirlik

Fakültenin Sahip Olduğu Ulusal ve Uluslararası Yetkiler

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Yetkileri aşağıda yer alan tabloda görüldüğü gibidir.

YETKİ AMAÇ
Uçuş Eğitim Organizasyonu Fakültemiz Pilotaj Bölümü’nde uçuş eğitim faaliyetlerinin verilebilmesi amacı ile kurulmuştur.
Hava Aracı Bakım Kuruluşu Uçuş eğitim faaliyetlerinde kullanılan uçakların bakımının yapılabilmesi amacı ile kurulmuştur.
Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetim Kuruluşu Eğitimde kullanılan hava araçlarının uçuşlarının devamının sağlanabilmesi için bakım yönetim faaliyetlerinin sağlanabilmesi amacı ile kurulmuştur.
Hava Aracı Bakım Eğitim/Sınav Kuruluşu Fakültemiz bünyesinde hava aracı bakım teknisyeni yetiştirme amacı ile kurulmuştur.
Havalimanı Eğitim uçuşlarının ve sivil hava ulaşımının sağlanabilmesi amacı ile kurulmuştur.
Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı kuruluş Hava seyrüsefer hizmetlerinin sağlanabilmesi amacı ile kurulmuştur.

 • Uçuş Eğitim Organizasyon Yetkisi
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Uçak Pilot Lisans Yönetmeliğin (SHY-1)’de yer alan tüm şartları ve gereklilikleri sağlayan kurum ve/veya kuruluşlara verilen yetkidir.

 • Bakım Kuruluşu Onay Sertifikası
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Onaylı Hava Aracı Bakım Kuruluşları Yönetmeliğin (SHY-145)’de yer alan tüm şartları ve gereklilikleri sağlayan kurum ve/veya kuruluşlara verilen yetkidir.

 • Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetimi Kuruluşu Onay Sertifikası
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Sorumluluğu Yönetmeliğin (SHY-M)’de yer alan tüm şartları ve gereklilikleri sağlayan kurum ve/veya kuruluşlara verilen yetkidir.

 • Bakım Eğitimi ve Sınav Kuruluşu Onay Sertifikası
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Hava Aracı Bakım Eğitimi Kuruluşları Yönetmeliğin (SHY-147)’de yer alan tüm şartları ve gereklilikleri sağlayan kurum ve/veya kuruluşlara verilen yetkidir.

 • Havaalanı İşletme Ruhsatı
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Hava Alanı Yapım, İşletim ve Sertifikalandırma Yönetmeliğin (SHY-14A)’de yer alan tüm şartları ve gereklilikleri sağlayan kurum ve/veya kuruluşlara verilen yetkidir.

 • ISO9001
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcılarının Sertifikalandırılmalarına İlişkin Yönetmeliğin (SHY-SEYRÜSEFER)’de yer alan tüm şartları ve gereklilikleri sağlayan kurum ve/veya kuruluşlara verilen yetkidir. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi sahip olduğu yetki ve belgeler kapsamında sürekli ve kaliteli bir eğitim planını sürdürebilirlik için EASA, ICAO, SHY-145, SHY- M ve SHY-147 yönetmeliklerine tabi olarak Ulaştırma Bakanlığına bağlı bir birim olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından denetlenmektedir. Bu kapsamda fakültemiz iç denetim biri bulunmakta olup, her yıl tüm faaliyetleri en az bir kez planlı ve/veya plansız olarak denetleyecek şekilde program oluşturur ve sorumlu müdür (dekan) onayına sunar. Sorumlu Müdür onayı alındıktan sonra iç denetimler her bir birim için farklı ekip ve zamanlarda gerçekleştirilir.

  Fakülte Yönetimi

  Fakülte Organizasyon Şeması